Nu har den sfi-utredning som gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström tidigare aviserat presenterats. Särskild utredare blir NCs föreståndare, Karin Sandwall, som har lång erfarenhet av sfi som sfi-lärare, lärarutbildare, utredare och forskare.

Karin Sandwall

- Jag är glad över förtroendet att leda den här viktiga utredningen, säger Karin Sandwall. Sfi har i dagsläget många utmaningar, men det finns också många goda exempel att utgå från i förbättringsarbetet. Direktiven ger utredningen anledning att granska och lägga förslag som fokuserar de förutsättningar som behövs för att kommunerna ska kunna erbjuda en likvärdig sfi-utbildning av hög kvalitet. En god sfi-utbildning är en viktig kugge i integrationsprocessen, en viktig faktor som kan bidra till att människor kan leva och verka i samförstånd i Sverige.

Utredningens sekretariat kommer att arbeta nära olika sfi-aktörer i landet och bemannas av bland annat Inger Bergendorff (undervisningsråd på Skolverket), Michaela Zankl, (regionchef på Folkuniversitetet). Sekretariatets samlade kunskap och erfarenhet av olika aspekter kring sfi är därmed mycket hög, vilket är en förutsättning för att utredningen ska kunna lägga skarpa förslag som kan leda till förbättrade förutsättningar för en sfi-utbildning av hög kvalitet.

Utredningen ser fram emot kontakter med sfi-verksamheter och sfi-aktörer runt om i landet.