Theres Brännmark och Karin Sandwall på Bokmässan
Theres Brännmark och Karin Sandwall
 

 

- Att en lärare som arbetar inom sfi och svenska som andraspråk på komvux får ett sådant här fint pris är oerhört stort, sa NCs föreståndare Karin Sandwall när hon gratulerade Theres Brännmark till den fantastiska utmärkelsen.

Priset, som instiftades 1987, tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. Theres Brännmark undervisar i svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasienivå på Komvux i Kalix samt ansvarar för två projekt för att utveckla nätbaserad SFI i östra Norrbotten.

Vi bad Theres Brännmark berätta lite mer om dessa intressanta utvecklingsprojekt som syftar till att höja den digitala kompetensen hos sfi-personalen och utveckla en digitaliserad undervisning.

Att utveckla nätbaserad sfi

Att utveckla nätbaserad sfi är ett samverkansprojekt mellan Sfi i östra Norrbotten med Länsstyrelsen Norrbotten som medfinansiär. Projektet syftar till att höja personalens digitala kompetens så att de i sin tur kan utveckla en effektiv och flexibel undervisning inom sfi och den kommunala vuxenutbildningen. Till vår hjälp har vi köpt in iPads till lärarna som ett verktyg för att utveckla nätbaserad Sfi samt att vi använder lärplattformen Fronter. Lärarna har utbildats i att använda iPaden och användbara appar, ”Det flippade klassrummet”, film, Fronter m.m.

Att implementera nätbaserad sfi

Att implementera nätbaserad sfi är en fördjupning av det tidigare beskrivna projektet och medfinansieras av Skolverket. Syftet med projektet är kunna jobba med innehåll och utveckla den nätbaserade lärplattformen som vi använder. Plattformen är till för elever som studerar på distans likväl som den är till för elever som deltar på lektioner på dagtid. Lärplattformen ska användas för kontakt, information, individuella kursplaneringar, studiehandledningar, uppgiftsinlämning, portföljmetodik, filmade lektioner, uttalsträning, prov, utvärderingar m.m. Genom att använda en nätbaserad lärplattform får eleverna tillgång till ett mer tids- och rumslöst lärande och tillgängligheten till studier ökar också för de som arbetar eller studerar andra kurser men också för dem som har svårt att komma till skolan på grund av föräldraledighet eller medicinsk- eller social problematik.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk gratulerar Theres Brännmark, samt övriga pristagare Marie Trapp, Nyköping och Björn Westerström, Malmö, till svensklärarpriset 2013.