I artikeln får vi möta elever och lärare i två olika skolor som har olika förutsättningar och som tar emot olika antal nyanlända elever. Artikeln belyser många aktuella frågor som är av intresse att diskutera för att utveckla och förbättra undervisningen. Anna Kaya, Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) intervjuas i artikeln och får bland annat besvara frågan om vilken som är den idealiska situationen för en elev som kommer ny till en svensk skola.