Kristina Aldén
Kristina Aldén

"Vi är oerhört glada över att Kristina börjar på NC", säger Karin Sandwall, föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk. "Kristinas gedigna kompetens och breda erfarenhet från skolverksamheter och Skolverket kommer ytterligare att stärka NCs möjligheter att stödja skolverksamma att utveckla förutsättningarna för nyanlända och flerspråkiga elevers lärande av svenska och andra ämnen.”

Hej och välkommen till NC, Kristina! Kan du berätta lite vad du har arbetat med tidigare?

Jag är legitimerad lärare i svenska som andraspråk och engelska för högstadiet och gymnasiet, samt i alla ämnen för yngre åldrar. Under mina nästan 30 år som lärare har jag arbetat med grundskolans alla år, gymnasiet, förberedelseklass, språkintroduktion, SFI och vuxenundervisning och särskilt sökt mig till skolor med en hög andel flerspråkiga elever, vilket lett till att jag arbetat främst med nyanlända elever under senare år. Att jag har egen erfarenhet av att undervisa elever i alla åldrar, har gett mig en större helhetsbild av behov och möjligheter i skolan.

Kan du ge några exempel på utvecklingsarbeten som du arbetat med?

Min passion är språk-, läs- och skrivutveckling i alla ämnen och på så sätt stötta alla elever till studieframgång och nyanlända i synnerhet. Genom alla år har jag prövat olika vägar för att utveckla kvaliteten i både mitt eget och vårt gemensamma arbete inom skolan och har därför ofta återvänt till universitetet för fortbildning. Med det kollegiala lärandet som bas har jag lett utvecklingsprojekt inom språk- och kunskapsutveckling, bedömning för lärande och IKT.

2015 fick jag Norrtälje FN-förenings utmärkelse för långvarigt arbete med att främja mänskliga rättigheter i Norrtälje kommun med motivering i mitt pedagogiska arbete och engagemang för flyktingar och invandrare i integrationsarbetet. Det är roligt att FN uppmärksammar det arbete som vi lärare gör för nyanlända elever.

Vilka uppdrag kommer du arbeta med på NC?

På NC kommer jag främst att arbeta med Skolverkets riktade insatser för kommuner som tar emot en hög andel nyanlända elever. Det är fantastiskt roligt att lärare ges förutsättningar för att tillsammans utveckla sitt arbete för att inkludera och undervisa nyanlända elever. Min roll blir att stödja detta arbete genom att inspirera och utmana lärarna på olika sätt med stöd i forskning och beprövad erfarenhet.