Vi på NC söker nu två nya medarbetare, en person som ska arbeta med frågor rörande flerspråkiga barns socialisation och lärande samt en person som ska arbeta med uppgifter rörande nyanländas och andra flerspråkiga elevers lärande.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar självständigt planerande, genomförande och uppföljning av insatser kring flerspråkiga barns eller elevers språk- och kunskapsutveckling, t.ex. kompetensutvecklingsinsatser för verksamma förskolechefer och förskolepedagoger eller skolledare och lärare, nätverksträffar, seminarier och konferenser. Arbetet innebär ansvar för omvärldsbevakning inom ansvarsområdet samt för att i sociala medier och andra sammanhang belysa viktiga frågor, informera och argumentera muntligt och skriftligt. Utöver detta ingår i arbetet att svara på förfrågningar från och delta i möten med skolverksamma och myndigheter, såsom Skolverket och departement, samt kontakter med media. Anställningen innebär ett nära samarbete med de medarbetare som har ansvar för grundskolan.

Läs mer om tjänsterna