UR har tagit fram en serie i två delar som heter Språket bär kunskapen där vi får följa hur Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, handleder NO-läraren Teresia Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt. Teresia är högstadielärare i naturvetenskapliga ämnen på Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka.
 
Att alla lärare i skolan arbetar med det svenska skolspråket samtidigt som de arbetar med sitt eget ämne har länge varit påkallat. Skolverket efterlyser det, och Pisa-undersökningen bekräftar behovet. Men ämneslärare har mycket som ska in i sitt ämne och många anser också att de inte har tillräckliga specialkunskaper i svenska.
 
Det första avsnittet i serien heter Att identifiera svårigheter och det andra avsnittet heter Att stötta skrivande.