Konferensen webbsändes och man kan se föreläsningarna i efterhand (via Adobe Connect) genom att klicka på föreläsarnas namn nedan.

Språk, litteracitet och digitaliseringens möjligheter

Språk, tänkande och kunskapsutveckling går hand i hand och språket har en avgörande roll för barn och ungdomars kunskapsutveckling, för deras skolframgång och deras framtida liv som delaktiga samhällsmedborgare.

Lärande och språkutveckling hänger tätt samman. När vi använder språket på ett nytt sätt utvidgar vi inte bara vår språkliga förmåga utan också vår förmåga att tänka. Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen och där man använder ett rikt utbud av olika sorters texter och information från många multimodala källor: skriftliga, bild- eller ljudbaserade eller grafiska, är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever, men vad innebär egentligen det?

Föreläsningar

Inledning och presentation av Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Lena Sjöqvist, Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet föreläser om skillnader mellan ”vardagsspråk” och ”skolspråk” och hur undervisningen kan bidra till att eleverna utvecklar ett kunskapsrelaterat språk. Lena Sjöqvist: Vardagsspråk och skolspråk. Åhörarkopior (396 Kb)

Lena Sjöqvist föreläser om att arbeta med text i skolans värld. Lena Sjöqvist: Skolans textvärldar. Åhörarkopior. (401 Kb)

Anna-Lena Godhe Litteracitet - Vad är det? Igår? Idag? Imorgon?

Per Falk föreläser om transmedia och digitala ekosystem som viktiga arbetssätt och demokratisk träning för inflytande, deltagande och mångfald för att motverka klyftor och Matteus-effekten.