Kommunikationer

Tunnelbana

Röd linje 14 mot Mörby Centrum, station Universitetet. Gå förbi Aula Magna och Allhuset, det femte höga blå huset (Södra huset) är E-huset.

Buss

Bussarna 40, 70, 540 samt 670 stannar vid Universitetet Södra eller Norra. Gå mot de höga blå husen (Södra huset), det femte huset är E-huset.

Roslagsbanan

Station Universitetet.

Bil

Frescati ligger på östra sidan av Roslagsvägen norr om Roslagstull. Sväng in från Roslagsvägen/E18 på Fiskartorpsvägen vid Statoilmacken. Parkering finns söder om Södra huset (de blå höghusen A-F). Parkeringen är avgiftsbelagd.