Vill du snabbt hitta svar på det du undrar över kan du börja med att titta under Vanliga frågor där vi har sammanställt svar på de mest frekventa frågorna. Behöver du ytterligare råd och stöd är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du på våra personliga sidor genom att klicka på våra namn nedan.

Förskolan och grundskolan

Monica Söderström Lareu (förskolan, grundskolans tidigare år)

Anna Kaya (grundskolan)

Hülya Basaran (grundskolans tidigare år)

Karin Pettersson (grundskolans tidigare år)

Kristina Aldén (grundskolans senare år)

Lisa Gannå (grundskolans senare år)

Josefin Nilsson (grundskolans senare år)

Mariana Sellgren (grundskolans senare år)

Maria Wiksten (grundskolans senare år)

Gymnasieskolan och vuxenutbildning

Johanna Eriksson (sfi, vux)

Monica Lindvall (språkintroduktion, gy, vux)

Mikael Olofsson (språkintroduktion, gy)

Maria Wiksten (gy)

Aina Bigestans

Karin Sandwall

Skolledning och skolutveckling

Lisa Gannå

Josefin Nilsson

Föreståndare

Sofia Engman

Webbredaktör

Anna Kaya

Administratör

Jan Wallinder

För övriga frågor, kontakta info@andrasprak.su.se