Att undervisa nyanlända eller flerspråkiga elever kan många gånger ge upphov till frågor man som lärare inte tidigare stött på eller frågor som inte besvarades under lärarutbildningen. Organisering av ämnet svenska som andraspråk och behovsbedömning gällande vilka elever som ska få undervisning i sva kan väcka organisatoriska frågor som man som rektor kanske inte riktigt vet hur man ska hantera. NC ger råd och stöd på olika sätt i olika kanaler, alltifrån artiklar och litteraturtips på webbplatsen till e-post eller via sociala medier. Råd och stöd är självklart även en del av våra olika insatser.

Vanliga frågor

NC har genom åren samlat på oss ett antal vanliga frågor som vi besvarar på vår webbplats:

De vanliga frågorna är uppdelade utifrån skolform och för tillfället får vi många frågor som rör ämnet svenska som andraspråk i grundskolan. Eftersom det är ett behovsprövat ämne är detta frågor som vi ofta besvarar:

Men även frågor som rör skillnaderna mellan våra två svenskämnen:

En del frågor brukar röra kompetensutveckling, att man på en skola vill ha tips på material och litteratur att arbeta med på egen hand. Därför har vi skapat ett par samlingsartiklar där vi sammanställt en del tips:

Men det finns även resurssidor under "facklitteratur", t ex

Resurs i sociala medier

Då vi på NC har upptäckt att många lärare och skolledare brottas med samma frågor, och att man samtidigt efterfrågar kollegor att bolla frågorna med, har NC startat upp ett antal olika facebook-grupper där skolverksamma kan mötas och diskutera. Medarbetarna på NC finns tillgängliga i grupperna och det är alltid minst en NC-medarbetare som är administratör. Du som är skolverksam och har ett facebook-konto är varmt välkommen att ansöka om att gå med i våra grupper:

Forskning

Under fliken "forskning" finns ett urval av relevant forskning samt en del aktuella avhandlingar och uppsatser:

Kontakta oss

Om det är så att dina funderingar inte besvaras via våra vanliga frågor är du självklart välkommen att kontakta oss. Vi som arbetar på NC har i uppdrag att ge råd och stöd både i våra olika insatser samt via e-post. För att ta reda på vem du ska kontakta kan du titta på vår medarbetarsida. Där står våra namn under respektive skolform.