Inger Lindberg är professor i tvåspråkighet med inriktning på andraspråksinlärning vid Stockholms universitet och har i sin forskning särskilt intresserat sig för andraspråksperspektiv på lärande liksom för samtalets och interaktionens roll på utvecklingen av ett andaspråk i olika åldrar.

Föreläsningen är inspelad i Kulturhuset, i samarbete med Rum för barn, 5 december 2012.

Hur blir man klok på sitt andraspråk?

I dagens skola har en av fem elever ett annat modersmål än svenska och i många skolor i flerspråkiga områden gäller det nästan alla elever. Många elever har därför begränsade språkfärdigheter i svenska när de börjar skolan, oavsett om de börjar i svensk skola direkt från första klass eller senare under skoltiden. Då handlar det inte bara om att lära sig ett nytt språk utan även om att långt innan andraspråket svenska är fullt utvecklat vara hänvisad till att använda detta språk som huvudsakligt instrument för allt lärande i skolan och också för att visa vad man kan.

Vad får det för konsekvenser för elevernas kunskapsutveckling för bedömningen av deras kunskaper? Vilka språkliga krav ställs egentligen i olika skolämnen och hur kan alla lärare bidra till att göra undervisningen språkligt tillgänglig för alla elever oavsett språklig bakgrund?

Det är forskning kring dessa frågor som står i fokus för denna presentation som också kommer att redogöra för viktiga skillnader mellan vardagsspråk och skolspråk med särskild tonvikt på utvecklingen av ett skolrelaterat ordförråd.