Modern teknik

Enligt läroplanen för grundskolan, Lgr 11, ska skolan ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Men vad innebär det och var börjar man?

Hülya Basaran, lärare för nyanlända elever i Trollhättan, skriver så här:

"Som lärare kan det kännas svårt att hänga med i utvecklingen av det digitala samhället och finna kraft och tid för att inte bara ta till sig allt nytt utan också utgå från pedagogiska idéer för att utveckla lärprocesser. Enbart tillgången till teknik räcker inte eftersom tekniken inte ska ersätta något verktyg i skolan, nej, istället ska tekniken utöka och fördjupa lärandet med olika perspektiv i elevernas kunskapsinhämtning.

Jag är en av de lärare som har förmånen att arbeta på en skola som har tillgång till teknik och jag arbetar med kollegor som gärna diskuterar och delar med sig kring kunskap och erfarenheter om IKT i olika lärprocesser. Efter en startsträcka på ett år med digitala verktyg där jag har provat mig fram i min elevgrupp, bland olika lärprocesser har jag samlat på mig en hel del tankar som vill dela med mig av. Tankar om IKT, lärande och att VÅGA. Jag tror att man måste våga utmana sitt eget lärande, sin undervisning och sina elever."

Vad är då IKT och vad innefattar det?

IKT står för Informations- och Kommunikationsteknologi, det vill säga den del av kommunikation som sker mellan människor med teknik och i Hülya Basarans blogginlägg kan vi läsa mer om vad IKT är och hur viktigt det är att våga prova.

Carolin Andersson är lärare på sfi och väldigt intresserad av IT i undervisningen. Hon har skrivit ett inlägg där hon berättar hur hon har arbetat med IT och hon börjar med att beskriva vilken utmaning det är:

"Att arbeta med IT på SFI är en utmaning. Jo, faktiskt. För det är få ställen där man träffar på så många människor med olika bakgrund, förutsättningar, IT-kunskaper m.m. Jag kan ha en person i min grupp som aldrig ha suttit vid en dator i sitt liv eller en person som skulle kunna bygga och programmera sin egen dator. Så olika kan det vara."

Carolin ger många konkreta tips och idéer på användbara verktyg och arbetssätt i sitt inlägg.

Webbaserad sfi

Vi på NC har ett nätverk för lärare och skolledare om webbaserad sfi och under en av träffarna presenterade Ivana Eklund, Komvux/SFI Eskilstuna, hur hon arbetar med iPad på sfi.  I hennes presentation Med iPad mot kunskapskrav för kurs A (.pdf) finns konkreta tips och idéer på användningsområden och appar. Ivana tipsar även om hennes klassblogg Sfi med Ivana som ett konkret tips på hur man kan göra med en blogg på A-nivån.

Vill man ta del av hur Lena Ryman Wildén använder iPad i A-grupp på sfi finns information här och två sidor med apptips. (.pdf) Läs gärna Lena Ryman Wildéns artikel om iPadprojektet på sfi i Norrköping för att utveckla en app för vuxna analfabeter.

Karin Rungård berättar i denna presentation om hur hon bloggar i sfi-undervisningen i en CD-grupp och hon beskriver även bloggen som ett verktyg i en sfi-grupp. (.pdf)

Digitalisering

I ledet med att beskriva den digitaliserade skolan och digitalisering i klassrummet har Hülya Basaran skrivit en intressant artikel på Teacherhack där hon beskriver digitaliseringen av jobbet med nyanlända elever. På samma tema skriver Karin Nygårds om digitaliserat svenska som andraspråk.

IT och språkundervisning

Patricia Diaz är språklärare på en gymnasieskola och hon arbetar mycket med IT i sin språkundervisning och har även skrivit en bok om webben i undervisningen. Pedagog Stockholm gjorde ett väldigt intressant reportage om hennes undervisning där vi får ta del av hur man kan integrera mer IT i sin undervisning.

Wikipedia i språkutbildning

Wikimedia Sverige har påbörjat ett intressant arbete om hur man kan använda Wikipedia i språkutbildningen. Nu utbildas flera svenska som andraspråkslärare inom t ex sfi så de ska kunna lära sina elever att bli aktiva skribenter på Wikipedia. Wikimedia Sverige har samlat artiklar om svenska fenomen som eleverna kan översätta till sitt modersmål och bidra till arabiska, persiska & andra språkversioner. De lär sig om ett svenskt fenomen, får översätta svensk text till modersmål samt är nödgade att utveckla en språklig kompetens för att uttrycka sig neutralt, kort och koncist.

Tips på appar och program

Det är många som frågar efter tips på användbara program och appar som rör språkutveckling och svenska som andraspråk. När det gäller konkreta tips på appar och program för grundläggande alfabetisering och läs- och skrivundervisning för ungdomar och vuxna finns mycket att ta del av i texten Digitala verktyg i litteracitetsundervisningen, som är skriven av Ivana Eklund, sfi-lärare på studieväg 1, Komvux, Eskilstuna kommun och Helena Mehrstedt, sfi-lärare på studieväg 1, Centrum för Vuxenutbildning, Sundbyberg.

En skola som arbetat en del med iPads i nybörjarundervisningen är Sollentuna international school och här får vi följa med in ett klassrum och se barnen arbeta.

I detta inslag berättar Anne Bergström, svenska som andraspråkslärare på Sollentuna international school om en del av de appar hon använt med sina nyanlända elever.

De digitala verktygen förändras ständigt och nya kommer till. Att hålla sig uppdaterad är inte lätt och därför är många väldigt tacksamma över den nystartade webbplatsen Skolappar.nu där ett flertal pedagoger recenserar olika appar och knyter dem till Lgr 11. Det går att söka efter appar utifrån ämne, område, målgrupp och förmågor. Skolappar har speciella kategorier för appar som passar för nyanlända elever och för sfi.

En annan gedigen länksamling har Pappas appar där exempelvis Svenska språkappar för barn ger en bra ingång till olika appar som kan användas i undervisningen. Det finns även en samling med appar för att utveckla elevernas modersmål.

Tove Andersson, IKT-utvecklare i Lysekil, har sammanställt en länksamling med appar som passar bra för nyanlända elever och på SFI. Tove Andersson har även skrivit en artikel under re:flex artikleserie Appar för lärande som heter Appar för SFI.

Även Hülya Basaran har olika länksamlingar med tips på exempelvis appar som hon använder i förberedelseklass, appar för kreativt berättande, appar för språkutveckling med nyanlända och appar för läs- och skrivinlärning.

Tülay Gürgün har också en hel del länksamlingar på sin IKT-sida. Många frågar efter länkar till webbsidor, program och appar där eleverna kan lära sig, eller öva extra på, svenska på egen hand och då kan Bästa webbsidorna/apparna för att lära sig svenska vara en bra länk att ge till eleverna.

En intressant bok att läsa i ämnet är Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen av Christina Löfving. Boken innehåller en gedigen genomgång av digitala verktyg och sociala medier samt beskriver genom konkreta planeringsexempel hur de kan användas för att eleverna ska nå kunskapskraven.

Sfi-lärare på Centrum Vux i Haninge kommun driver en poddradiotjänst, en sfipodd för sfi-studerande, som kan vara användbar.

Vill du också berätta hur du arbetar språkutvecklande med hjälp av IKT i undervisningen? Hör av dig till webb@andrasprak.su.se.