Vi på NC vill varna lite för termen ”halvspråkighet” eftersom det för tankarna till att de här eleverna inte kan kommunicera. Det kan de, men de har byggt upp sin språkkompetens på annat sätt än enspråkiga elever. För de är snarare flerspråkiga än halvspråkiga, men i sin allmänna språkutveckling behöver de mer stimulering i sin skolsvenska än vad kanske de flesta enspråkiga elever behöver.

Vi har sammanställt en rad texter som dels ger klarhet i frågor om vad modersmål och på vilket utveckling av modersmålet kan stötta elevers allsidiga språkkompetens och som dels ger insikter i vad det är för slags svenska som flerspråkiga elever behöver stöttning i för att tillgodogöra sig de kunskaper som skolan erbjuder. Tanken är att lärare i lärarlag kan bilda studiecirklar där de tillsammans läser texterna och diskuterar på vilket sätt innehållet är relevant för just deras klassrumsmiljöer. Texterna kan och ska läsas av alla lärare som är inblandade i barnens kunskapsutveckling, alltså inte bara av lärarna i svenska som andraspråk.