Kontakta hemkommunen - de ansvarar för undervisningen i sfi, svenska för invandrare. Om hen är folkbokförd i er kommun är undervisningen gratis. Inom sfi finns kurser på olika nivåer och på olika tider. Detta kan er hemkommun informera er mer om.

Om hen arbetar eller studerar vid ett universitet eller en högskola i Sverige, erbjuder de ofta interna kurser. Det finns också kurser som privata utbildningsanordnare erbjuder. Dessutom finns språkprogram på Internet, som kan användas gratis.