Publikationer

Litteratur

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) tipsar om intressant facklitteratur med anknytning till svenska som andraspråk. Här hittar du även NCs egna publikationer.

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 EF
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Kontakt

Kontaktuppgifter till medarbetare på NC