Att undervisa i läsförståelse
 
 
Westlund, Barbro

Natur och kultur, 2009.

Boken handlar om lässtrategier och studieteknik de första skolåren, men även modeller som fungerar under hela skoltiden och som gynnar även goda läsare presenteras.

Westlund ger en översikt av aktuell läsforskning och vilka insatser som kan sättas in tidigt för att utveckla en djup läsförståelse. Boken riktar sig främst till förskollärare, grundskollärare och lärarstuderande.