Broar mellan kulturer
 
 
Obondo, Margaret i samarbete med
Rodell Olgac, Christina och
Robleh, Salada

Språkforskningsinstitutet, 2005.

Här presenteras resultatet av Somaliaprojektet, en etnografisk studie som genomfördes under perioden 1999-2002 i Stockholmsförorten Rinkeby.

Det centrala i studien var frågan om vad som utmärkte de olika lärandemiljöer som somaliska barn möter i förskolan och i hemmet. I barnens lärandemiljöer fokuserar boken särskilt på socialisationsmönster, och då främst på sådant som hänger samman med språk och litteracitet samt värderingar som förmedlas till barnen genom dessa mönster.

Insikterna från den lokala studien sätts också in i ett vidare forskningssammanhang. Boken tar upp olika debatter inom forskning om minoriteter, undervisning och språklig och kulturell olikhet samt lyfter fram olika nyckelbegrepp och centrala teman.