Framgång genom språket
 
 

Annika Löthagen, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh

Hallgren & Fallgren, 2012 (andra upplagan)

Framgång genom språket är en metodbok som med utgångspunkt i andraspråksforskningen presenterar verktyg, metoder och arbetssätt för en framgångsrik språkutvecklande undervisning. Denna nyreviderade upplaga är anpassad och utformad efter den nya läroplanen för grundskolan 2011, Lgr 11.

Exempel på frågeställningar som tas upp:

  • Vad innebär ett språkutvecklande arbetssätt?
  • På vilket sätt är lärarens roll betydelsefull för språkutvecklingen?
  • Hur kan skolans organisation främja ett språkutvecklande arbete?
  • Vilka bedömningsverktyg kan användas för att se hur långt en andraspråkselev hunnit i sin språkutveckling?