Skolverket, 2004

Särtycket "hur man lär sig svenska som vuxen" vänder sig till alla som möter människor som talar svenska som sitt andraspråk t ex komvuxlärare, praktikhandledare, arbetsförmedlare,bostadsförmedlare m fl. Skriften reder ut begreppen modersmål, andraspråk och främmande språk och tar därefter upp hur man lär sig språk och vad som är särskilt svårt i det svenska språket. Skriften ger vidare en belysning av hur sfi-utbildningen ser ut och hur den är organiserad. Avslutningsvis beskrivs mötet och vad som krävs för att kommunikationen mellan människor ska fungera. Vad man behöver tänka på i mötet med en person som lärt sig svenska som vuxen.