I hederns skugga
 
 
Baladiz, Dilek

Gothia Förlag, 2009.

Författaren och socionomen Dilek Baladiz tar i denna bok upp hedersrelaterad problematik ur unga mäns perspektiv.

Boken baseras på intervjuer med tio unga män i åldrarna 15 till 23 år, med rötter i olika länder, födda eller uppväxta i Sverige. De berättar bland annat om de krav och förväntningar släkt och familj har på dem samt vilka krav och förväntningar de själva har på sina systrar och framtida livspartners. Läsaren får ta del av de unga männens syn på hedersrelaterat förtryck och våld, arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap, relationer sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Boken riktar sig både till ungdomar och till yrkesverksamma som möter ungdomar i sitt arbete, exempelvis lärare, kuratorer, socionomer och poliser men även andra intresserade. I hederns skugga fungerar som en bra utgångspunkt för diskussioner med unga kring nämnda teman och innehåller flera konkreta tips och metoder för hur man kan arbeta förebyggande.