Interkulturell pedagogik
 
 
Lahdenperä, Pirjo (red)

Studentlitteratur, 2004.

Denna antologi handlar om kunskapsområdet interkulturell pedagogik och dess utbildningsmässiga frågeställningar och utmaningar. Boken ger en bred bild av interkulturell pedagogik i Sverige och ger exempel på skiftande ämnesmässiga tillämpnings-områden. Boken ger idéer om hur skolan och den högre utbildningen kan utvecklas som en interkulturell lärandemiljö samt hur läraren kan fördjupa sin interkulturella kompetens och kommunikation i undervisningen.