Boken Kunskap, språk och identitet - att undervisa flerspråkiga elever i F-6
 
 

Lena Vestlin (red)
Lärarförbundets förlag, 2013

Hur kan skolan stötta, så att fler elever når målen? Lgr 11 visar att lärare behöver arbeta språk- och kunskapsutvecklande i alla ämnen, men hur gör man det i praktiken?

Att förändra sitt arbetssätt kräver kompetensutveckling och är inte gjort i en handvändning. Men många forskare och skolor kan berätta om förhållningssätt som fungerar och som även gynnar elever med svenska som modersmål.

I den här reportageboken delar lärare, skolledare, forskare och experter med sig av sin kunskap och erfarenhet. För att visa hur grunden kan läggas i de tidiga skolåren är de flesta exempel hämtade från åk F-6, men förhållningssätten är lika relevanta för andra årskurer och skolformer.

Anna Kaya, lärare i svenska som andraspråk och medarbetare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk, har medverkat som rådgivare.

Boken vänder sig till alla lärare, speciallärare, specialpedagoger, skolledare och lärarstudenter som möter flerspråkiga elever och här finns ett bläddringsbart smakprov. Hösten 2014 kom en motsvarande bok för högstadiet och gymnasiet ut: Se språket i ämnet - Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i högstadiet och gymnasiet

Innehåll

Inledning: Språk är nyckeln till skolframgång
Annas bilder utvecklar begreppen
Bildsamtal med sex-sjuåringar i Gårdsten
De hittar språket med sin egen modell
Modellklassiker på Dammhagsskolan i Landskrona
Genrepedagogiken fångar upp eleverna
Eija Kuyumcu, doktorand i tvåspråkighet, Stockholms universitet
Mallad matematik
Genrepedagogik på Husbygårdsskolan
Börja tidigt med NO-texter
Annika Mindedal, Linköpings universitet
Vidgade perspektiv viktiga för elevens självbild
René León Rosales, Mångkulturellt centrum
Dialogmöten och samarbetsläxor engagerade föräldrar
Föräldrasamverkansprojekt på Hovsjöskolan, Södertälje
Landningar ska ge barnen bästa möjliga start
Lillemor Eriksson, lärare och samordnare i Sandviken (om nyanlända)
Pedagogisk kartläggning fångar upp förmågor
Kartläggning av nyanlända i Linköping
Modersmål på distans
Nätbaserad modersmålsundervisning i Ljusdal
Bedömning för lärande på flera plan
Lena Sjöqvist, Nationellt centrum för svenska som andraspråk
Ett steg i taget
Processbarhetsteorin, Gisela Håkansson/Anna Flyman Mattsson, Lund universitet
Inkluderande språkundervisning visar vägen
Långsiktigt språkutvecklingsarbete på Sveaskolan i Örebro
Kommunen som satsar på språkutveckling
Linköpings breda fortbildningssatsning för tjänstemän, skolledare och lärare
Prata först och läsa sedan
Läsning på Tunaskolan i Botkyrka
Bloggar ger eleverna makt över språket
Digitala verktyg, Gunnesboskolan i Lund