Forskning om undervisning och lärande, nummer 6, September 2011.
Stiftelsen SAF i samverkan med Lärarförbundet

Läraryrkets interkulturella dimensioner

Redaktör: Solweig Eklund
Författare: Inger Lindberg, Caroline Ljungberg, Pia Nygård Larsson, Monica Sandlund, Ove Sernhede, Anders Skans, Ingegerd och Tallberg Broman

I detta nummer av Forskning om undervisning och lärande (nr 6) – som har
titeln Läraryrkets interkulturella dimensioner – presenteras sju artiklar som var för sig belyser olika sidor av lärarnas och skolans arbete med att åstadkomma en mångkulturell skola. Det framgår också av de olika bidragen att det finns problem och brist på kunskap inom området.

I artiklarna framkommer tydligt att det krävs ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete, annars är risken stor att skolan utvecklas till en negativ kraft som lämnar allt fler utan tillhörighet och framtidstro. Det är hög tid att utveckla interkulturella perspektiv på lärande och undervisning där alla, oavsett bakgrund, kan känna tillhörighet och lära sig att leva och lära av varandra. En sådan skola skulle vara en skola för bildning i dess bästa betydelse.