Learning to Write, Reading to Learn
 
 

David Rose och J.R. Martin

Equinox Publishing (2012)

I denna bok ger författarna en bakgrund till varför och hur genrepedagogiken har växt fram och utvecklats i Australien de senaste 30 åren. Författarna beskriver hur man i Australien under slutet av 70-talet märkte att många elever med låg socioekonomisk status inte utvecklades i samma takt och lika långt som elever från medelklassfamiljer. Man bestämde sig därför för att försöka ta reda på varför detta skedde och hur man skulle kunna skapa en skola där alla elever ges möjlighet att utvecklas så långt de kan.

Författarna går grundligt igenom de teorier som ligger till grund för genrepedagogiken och i boken får vi även läsa om de olika projekt som genomförts i Australien, t ex "Writing Project", "Language and Social Power" och "Write it right/the Right to Write". I boken förklaras även "Reading to Learn" som är en vidareutveckling av genrepedagogiken. Eftersom genrepedagogik mestadels har varit ett sätt att utveckla elevernas skriftliga produktion fokuserar "Reading to Learn" dessutom på att undervisningen ska leda till att eleverna tillägnar sig de läsförståelsestrategier som är nödvändiga att behärska för att kunna lära genom att läsa och således nå skolframgång.

Boken ger verksamma och blivande lärare många konkreta tips och idéer på hur man kan utveckla sin undervisning för att stötta elevernas litteracitetsutveckling.