Sveriges Kommuner och Landsting, 2010

Vad kan kommuner göra för att ge nyanlända elever en bra utbildning i grundskolan? För att svara på den frågan har SKL besökt tio kommuner där nyanlända elever nådde relativt goda resultat under 2008. Genom att lyfta fram goda exempel vill SKL uppmuntra till erfarenhetsutbyte och hoppas att politiker, tjänsteman eller rektor inspireras i sin verksamhet! Rapporten visar att det finns handlingskraft, engagemang och kunskap runt om i Sveriges kommuner.

Med stöd av vad SKL funnit vid besöken i kommunerna riktas dessutom krav till staten. Utbildning för nyanlända elever är en fråga där kommunerna inte på egen hand kan lösa alla knutar. Staten måste ge kommunerna rätt förutsättningar att lyckas med uppdraget att ge nyanlända en god utbildning.

Denna rapport är en del av SKL:s arbete kring att förbättra resultaten i skolan. Den är också ett led i arbetet med att sätta ljus på gruppen nyanlända elever. Deras korta tid i Sverige och det faktum att de inte behärskar det svenska språket gör att de inte har samma förutsättningar som andra elever.

Det är viktigt att ge de nyanlända en god start, så att de får samma möjligheter som alla andra och kan bidra till vår gemensamma framtid. Vi har inte råd att misslyckas i detta arbete.