Reading in Second Content Areas
 
 
Fang, Zhihui
Schleppegrell, Mary J

The United States of America:
The University of Michigan Press, 2008.

När elever börjar i grundskolans senare år, möter de andra texter än de gjort tidigare. Detta ställer helt andra kunskaper på hur de förväntas läsa text. "Reading in Secondary Content Areas" fokuserar på hur undervisning av en sådan läsning i olika ämnen, med utgångspunkt i språket, kan se ut.

Centralt för denna utgångspunkt är att man ser att kunskap skapas av och med språk och att språket förändras när kunskapen förändras. Det betyder att språket i de senare åren i grundskolan skiljer sig från mellanårens språk. Elever behöver utveckla ett mer ämnesspecifikt, abstrakt och tekniskt, informationstätt och hierarkiskt organiserat språk än det mer vardagsrelaterade språk som är mer frekvent i de tidigare åren.

Boken är på engelska.