Sigrun Aamodt och An-Magritt Hauge (red)
Gyldendal Akademisk (2013)

 
Snakk med oss!
 

Tittelen viser til at minoritetsforeldre ønsker å bli tatt på alvor, bli lyttet til og bli involvert i det pedagogiske arbeidet med deres barn. Det er foreldrene som kjenner sine barn best, og de ønsker å bli snakket med og ikke bare snakket til.

Boka presenterer teoretiske perspektiver som gir verktøy for økt kunnskap og forskningsbasert endring. Det gis også praktiske eksempler på anerkjennende og likeverdig samarbeid mellom foreldre og barnehage og skole.

I boka presenteres erfaringer fra prosjekter som er gjennomført i åtte kommuner i regi av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) (se www.hioa.no/nafo for mer informasjon). Noen av prosjektene er filmet og tilgjengelig på www.skoleipraksis.no/flerkulturell-opplering/filmer

Forskning og eksempler på hjem–skole-samarbeid med minoritetsspråklige foreldre i Sverige og Danmark er også inkludert i boka.

Snakk med oss retter seg mot lærere og ledere i barnehage og skole, ansatte i PP-tjenesten og studenter i lærerutdanninger ved universiteter og høgskoler.