Språka samman
 
 
Lindberg, Inger

Natur och Kultur, 1996. Reviderad upplaga 2005.

Den som lär sig ett nytt språk lär sig mer genom att delta i olika typer av kommunikation på andraspråket än genom att tillgodogöra sig enskilda moment i form av ord, fraser och strukturer. I sin bok "Språka samman" behandlar Inger Lindberg samtalet som grund för språkinlärning och diskuterar språkutvecklande samspel i klassrummet utifrån en mängd exempel från inspelade lektioner.

Inger Lindberg är professor vid Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling vid Stockholms universitet. Boken är baserad på den forskning kring kommunikationens roll för andraspråksinlärning hon bedrivit vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet.
Boken vänder sig till språklärare och till alla som är intresserade av aktuell forskning kring andraspråksinlärning och andraspråksundervisning.