Sfi, brygga eller gräns
 
 
Marie Carlson

Studentlitteratur (2003)

Marie Carlson har intervjuat sfi-studerande och lärare om hur de ser på kunskap och lärande. Här träder en bild fram av sfi-utbildningen, där "det svenska" är en självklar norm, trots tal om att utgå från kursdeltagarnas behov, bl a är möjligheterna till medbestämmande för de studerande begränsade. Man kan också se att sfi-utbildningen används som en gräns till samhället i övrigt - utan godkänt sfi-betyg stängs i många fall dörren till arbetslivet.