Vägar till svenskt skriftspråk
 
 
Wedin, Åsa

Studentlitteratur, 2010.

Vad innebär det att som vuxen lära sig läsa och skriva på ett nytt språk, ett språk som kanske till och med använder ett annat skriftsystem än vad man själv är van vid? Vilka särskilda villkor gäller för vuxnas utveckling av läsning och skrivning på svenska som andraspråk? Hur skapar man förutsättningar för en effektiv undervisning, där deltagarna får möjlighet att utveckla de färdigheter som de själva ser som meningsfulla?

Dessa och andra frågor behandlas i boken, vars fokus ligger på funktionell läs- och skrivförmåga med grund i de olika möten med texter som vuxna har i vardagslivet. Vikten av att ta hänsyn till inlärarnas tidigare kunskaper och erfarenheter vad gäller språk och lärande lyfts särskilt fram.

Boken vänder sig främst till blivande och verksamma lärare i svenska som andraspråk och svenska för invandrare på alla nivåer.