Projektet Lärande inom äldreomsorgen startade i juni 2005 inom kompetensfondens projekt "Grundutbildningar i äldreomsorgen" för att utforska hur man kan utveckla bättre utbildningar för äldreomsorgens vårdbiträden som inte har svenska som modersmål. Andra syften var att förbättra kontakten mellan skola och arbetsplats, samt att ge lärarna kompetensutveckling.

När projektet avslutades i december 2006 hade tre olika utbildningar genomförts i projektets regi på S:t Görans gymnasium, Åsö vuxengymnasium och Söderorts Vuxengymnasium.

»

Läs eller ladda ner projektrapporterna (pdf):
Lärande inom äldreomsorgen: Delrapport 1
Lärande inom äldreomsorgen: Delrapport 2
Lärande inom äldreomsorgen: Delrapport 3
Lärande inom äldreomsorgen: Slutrapport