Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) bedriver sedan några år tillbaka ett utvecklingsprojekt där vi formulerar ett antal didaktiska principer för en språk- och yrkesintegrerande utbildning. Våra medarbetare Lisa Gannå och Karin Sandwall beskriver här en av dessa principer, att undervisningen bör vara dialogisk och erfarenhetsbaserad.