Symposium 2006
 
 
Idag handlar bedömning alltmer om hur den kan hjälpa oss att utforma miljöer som främjar lärande för alla elever. Vilka faktorer är särskilt viktiga när det gäller flerspråkiga elevers skolgång? Hur kan bedömning ske i förskolan? Hur kan man använda bedömning i ett pedagogiskt syfte?

I boken diskuteras även:
– hur så kallad performansanalys kan hjälpa oss att bedöma ett andraspråk i utveckling
– vad som är utmärkande för "skolspråket" och hur adekvata språktest kan utformas
– de nationella proven och deras relation till ämnesbetygen
– validering av vuxnas kunskaper och kompetens

Artiklarna ger olika perspektiv på vad bedömning i en flerspråkig kontext kan innebära och vänder sig till alla dem som arbetar eller kommer att arbeta i skola och vuxenutbildning.

Boken är slut hos förlaget, men artiklarna finns tillgängliga i pdf-format: