Symposium 2009
 
 

Under de senaste åren har den australiska genrepedagogiken väckt ett allt större intresse i svensk skola och utbildning. Utmärkande för genrepedagogiken är dess betoning på en undervisning där eleverna får kunskaper om hur texter och språk formas av den omgivande sociala kontexten. Läraren har här den viktiga rollen att leda samtal om vad som utmärker olika texter i olika ämnen.

Genrepedagogiken har setts som en väg att ge eleverna, inte minst flerspråkiga elever, goda förutsättningar att få tillgång till det så kallade skolspråket.

Efter en introduktion till genrepedagogiken följer en rad exempel, från utlandet och från Sverige, på genrepedagogiska arbetssätt i klassrummet – både med de yngsta barnen och med vuxna inlärare. Bland annat belyses språkets betydelse i skolans naturorienterade ämnen. I en avslutande artikel sätts genrepedagogiken in i ett bredare läs- och skrivsammanhang.

Medverkande författare: Åsa af Geijerstam, Anne Burns, Helen da Silva Joyce, Janice Finlayson, Qarin Franker, Anne Hamilton, Per Holmberg, Gun Hägerfelth, Britt Johansson, Anna-Malin Karlsson, Eija Kuyumcu, Caroline Liberg, Ulrika Magnusson, Mikael Olofsson, Mary Schleppe­grell, Anniqa Sandell Ring, Gunlög Sundberg, Beverley White och Jenny Wiksten Folkeryd.

Vi säljer inga böcker utan hänvisar till närmaste bokhandel.