Flerspråkighet som resurs

Björn Kindenberg (red.)
Liber

Antologin Flerspråkighet som resurs, skriven av medverkande presentatörer vid Symposium 2015. Boken belyser flerspråkiga elevers lärande ur många olika perspektiv och vänder sig till verksamma lärare, lärarutbildning och till huvudmän och ansvariga för kompetensutvecklingsinsatser. Författarna utgörs av erfarna lärare och erfarna forskare. Boken tar upp många olika aspekter av flerspråkighet och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, från rent grammatiska aspekter till utbildningspolitiska perspektiv och det aktuella lärandeperspektivet translanguaging. Till boken finns även ett antal diskussionsfrågor som kan fungera som utgångspunkt vid samtal kring innehållet.

Kortare beskrivning av artiklarna i Flerspråkighet som resurs (429 Kb)

Presentationer av de medverkande författarna i Flerspråkighet som resurs (116 Kb)

Diskussionsfrågor till Flerspråkighet som resurs (107 Kb)

Extramaterial

Det finns extramaterial till två kapitel:

Läs- och skrivutvecklingsprotokoll - Sigun Boström (2486 Kb)

Enkäter för kartläggning av positiva språkattityder - Gudrun Svensson (279 Kb)

Mer information

Läs mer om boken via Libers webbplats. Flerspråkighet som resurs går exempelvis att beställa i en nätbokhandel. Vi på NC säljer inga böcker.

Vissa av föreläsningarna under Symposium 2015 spelades in och kan tas del av i efterhand: