NCs symposierapporter

NCs symposierapporter

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnar vart tredje år en nationell konferens som riktar sig till lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan och sfi/vuxenutbildningen.

Vid dessa symposier har forskare, lärarutbildare och lärare hållit föreläsningar som vi sedan samlat i olika rapporter. Artiklar ur symposierapporterna används som kurslitteratur i lärarutbildning och kompetensutveckling i svenska som andraspråk.

Artiklarna i Symposium 2009 finns inte som nedladdningsbara .pdf-filer utan boken måste beställas eller köpas via närmaste bokhandel. De övriga böckerna - Svenskan i tiden, Symposium 2000, Symposium 2003, Symposium 2006 och Symposium 2012 - är slutsålda, men artiklarna från dessa finns tillgängliga här på vår webbplats.

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för ämnesdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 EF
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Kontakt

Kontaktuppgifter till medarbetare på NC

NC i sociala medier

NC i sociala medier NC på Facebook NC på Instagram NC på Linkedin NC på Twitter NC på YouTube

NC på twitter