Bilden visar Basema Qwaidar som studerar sfi vid Komvux Örebro
Basema Qwaidar studerar sfi vid Komvux Örebro.

– Må gud ge dem perfekt hälsa, utbrister Basima Qwaidar en bit in i intervjun, med hänvisning till språkstödjarna på skolan. Det är den ordagranna översättningen av det arabiska talesättet Allah yaatihom al-afieh!  Hon och klasskamraten Radieh Abdulkarim studerar kurs B, studieväg 1 på sfi och de har båda haft tillgång till språkstödjare under hela sin sfi-tid, något de inte skulle vilja vara utan. Eleverna Rabab Sader och Rehab Baajar studerar samma kurs men i en annan grupp och de har erfarenhet av att studera både med och utan språkstödjare.

Rabab och Rehab förklarar att tillgången till språkstödjare är A och O för deras förståelse.– Tänk dig själv att komma ny till ett samhälle och börja skolan, säger Rabab. Om du inte förstår vad läraren säger så kan du inte lära dig. För mina barn går det snabbt och lätt att lära sig svenska men för oss vuxna är det inte samma sak, förklarar hon.
– När jag hör ett nytt ord så tar det lång tid för mig att ta in det. Men språkstödjaren hjälper till att sänka den språkbarriär som finns mellan läraren och oss, säger Rehab.
– Hon är bro mellan läraren och oss, så att vi kan förstå läraren och läraren kan förstå oss. På så sätt kan vi lära oss det vi ska lära oss. Detta är något som vi borde ha förstått tidigare, fortsätter Rehab.

Språkstödjaren Lobaba, som talar både arabiska och svenska obehindrat, hjälper de arabisktalande eleverna i klassen. Det kan handla om rena översättningar ibland, men det är inte bara det.
– Språkstödjaren kan liksom vrida och vända på båda språken för att synliggöra likheter och olikheter, förklarar Radieh. Lubaba kan också förklara hur orden ska användas i meningar på ett meningsfullt sätt.

Bilden visar Rabab Sader och Rehab Baajar som studerar sfi vid Komvux Örebro.
Rabab Sader och Rehab Baajar studerar sfi vid Komvux Örebro.

–  Även om vi har lärt oss ordet så betyder det inte att vi kan använda det. Språkstödjaren kan förklara och göra jämförelser med vårt språk så att vi förstår hur vi ska använda orden, säger Rabab.  
– Språkstödjaren kan förmedla lärarens tanke med lektion, kärnan i det som vi ska lära oss. Tack vare språkstödjarna kan vi förstå vad det är läraren vill lära oss, fortsätter Rehab.

Basima och Radieh beskriver hur Lobaba har utvecklats och över tid blivit allt bättre på att förklara.
– Precis som vi måste lära oss språket behöver både våra språkstödjare och våra lärare också lära sig hur de ska förklara för oss så att vi förstår, säger Basima.  
– Men ibland är det helt enkelt för svårt och då står vi bara och tittar på varandra, fortsätter Basima.

Dagen före till exempel har en fråga uppkommit som tills vidare är satt på paus. Vad är egentligen skillnaden mellan att lämna tillbaka och lämna över? De har inte tillgång till språkstödjare alla lektioner men det upplevs inte som något problem. Radhie och Basima förklarar att de sparar sina frågor från lektioner utan språkstödjare till den lektion då hon är med i klassen.
– Vi har också lärt vår lärare arabiska och hon har blivit jättebra även om det går långsamt, tillägger kvinnorna skrattande.
Vid intervjun med lärarna framkommer att detta är en ambition hos flera av lärarna i arbetslaget, att så gott det nu går lära sig att använda elevernas språk. Det är en viktig del av vuxenpedagogiken, ett sätt att uppmärksamma elevernas resurser och skapa en flerspråkig lärmiljö.

Lobaba hjälper också till att reda ut missförstånd i klassrummet. Härom dagen krånglade en iPad i klassrummet och läraren trodde då att eleven hade gjort hade gjort något fel. Men så var det inte, och Lobaba kunde då hjälpa eleven att förklara vad som hade hänt. Däremot är det inte språkstödjarens uppgift att förklara de uppgifter som eleverna får.
– Nej, nej, nej, säger Radieh och Basima i kör när jag frågar om språkstödjaren brukar hjälpa läraren att förklara hur uppgifter i klassrummet ska genomföras. Det är inte språkstöjarens uppgift.
– Vår lärare ger sig aldrig. Om hon märker att det inte går fram kan hon gå över till ett annat klassrum och prova att förklara samma sak för eleverna där. Sedan tar hon med sig sättet att förklara till oss och till slut förstår vi alla i klassen, säger Radihe.

Att lära sig svenska är fullkomligt avgörande för att komma in i samhället och Basima menar att det är en god investering att sätta in det extra stöd som språkstödjare innebär tidigt. Radieh och Basima ser också denna satsning, tillsammans med att utbildningen är gratis, som ett viktigt budskap från det svenska samhället.
– Det betyder att vi ska ta vara på denna chans att lära oss svenska, säger Basima allvarligt.
Språket är oerhört viktigt för att en person ska kunna vara självständig och självständiga samhällsmedborgare är avgörande för ett fungerande samhälle. Och i det sammanhanget är tillgången till språkstödjare oerhört viktig.
– Må gud ge dem perfekt hälsa!