Anastasia Padorina är sfi-lärare i Sigtuna kommun och gick under läsåret 20/21 NC:s SKUA-utvecklarutbildning och arbetade under samma period på komvux med sfi studieväg 1 kurs A. Anastasia och hennes kollegor ingick inte i intervjustudien gjord av Skolverket om kunskapstappet inom sfi men med anledning av de utmaningar som rapporten visar för studieväg 1, exempelvis vanan att studera på distans, teknisk utrustning och digital kompetens, vill NC få veta vilka vägar Anastasia och hennes kollegor valde för att arbeta med eleverna på studieväg 1. Anastasia förklarar:

Anastasia Padorina
Anastasia Padorina, sfi-lärare i Sigtuna kommun

– Med elever på kurs 1A provade jag mig fram med olika varianter för att deras studier inte skulle avstanna och för att kvaliteten skulle upprätthållas. Jag tog allas telefonnummer och skapade en grupp i WhatsApp för att kunna hålla kontakt med dem. Vi använde oss av röstmeddelandefunktionen vilket fungerade mycket bra och eleverna både svarade på mina enkla frågor som t.ex. Hur mår du idag? Vad gör du? och så vidare.

De spelade också in sin högläsning av olika texter. En dag i veckan ringde jag och kollegorna till eleverna och hade korta enkla samtal, för att följa upp veckans studier för var och en. Mobiltelefonen var ett självklart val av digitalt redskap då alla elever har relativt goda kunskaper om användningen av en mobil. På det här sättet var eleverna inte beroende av något annat digitalt redskap, allt de behövde var tillgång till en mobil med internetuppkoppling.

– En veckoplanering skrevs för varje ny vecka där det framgick tydligt vad eleverna skulle göra varje dag. Dessa veckoplaneringar skickades i brev med posten men det tog tid innan eleverna fick dem i brevlådan vilket krävde bra framförhållning, berättar Anastasia vidare.

– Jag spelade sedan in samma veckoplanering i korta instruktionsvideor och lade på Youtube. I brevet fanns en QR-kod som eleverna skannade med sina mobiler och så kunde de också titta och lyssna på instruktionerna. De korta filmerna på Youtube för mina elever blev mycket populära, spred sig och blev till nytta för många andra skolor runt om i landet! Flera sfi-lärare hörde av sig och berättade att de använde dessa lektioner med sina elever.

Vi vet, bl. a. genom Skolverkets rapport, att svårast för eleverna var att utveckla muntliga färdigheter med distansundervisning. Hur gjorde du och dina kollegor för att eleverna skulle få fortsätta utveckla muntlig kompetens?

Anastasia fortsätter:

Eleverna behöver absolut varandra och oss lärare för att utveckla sin muntliga kompetens. Under sommaren 2020 bestämdes att grupperna på kurs 1A och 1B skulle vara på plats i skolan då klasserna var små och avstånd kunde hållas och det var positivt för eleverna att kunna vara på plats igen. Men alla andra nivåer fortsatte online och vi använde skolans plattform för distansundervisningen.

Både elever och lärare blev allt skickligare med digitala redskap över tid. Vi hjälptes åt med att hitta lösningar där även it-skickliga elever bidrog. En lektionsstruktur med mesta möjliga tydlighet kring undervisningen, för både eleverna och lärarna, skapades. Strukturen är att före lektionen i punktform beskriva vad som ska ske på lektionen. Efter lektionen lägger läraren ut lektionsanteckningar samt läxa till nästa dag. Tanken är att det ska vara lätt att hitta och följa arbetet både för elever och för lärare. Enkelhet att ta vid för eventuella vikarier, eller lärare som delar en grupp finns också med i strukturen. Detta var extra viktigt under pandemin då vi hade många sjukskrivningar i lärargruppen. Strukturen gör det också lätt för eleverna när de byter grupp eller kurs, då alla lärare arbetar enligt strukturen.

Nu när vi återgått till klassrumsundervisningen fortsätter vi arbeta med samma lektionsstruktur och elever som inte deltar i skolan har lätt att ta del av lektionsinnehållet. I plattformen arbetade vi under pandemin också mycket i chattgrupper där eleverna ringde upp varandra och löste olika gemensamma uppgifter muntligt. Eleverna har blivit allt säkrare och lärt sig att dela skärm och skriva i gemensamma Word-dokument.

På NC:s fråga om hur det ser ut idag med distansstudier i relation till att vara på plats i skolan, svarar Anastasia att efterfrågan på distanskurser finns, mest för kurs D. Tydlig kursstruktur och övningar där muntlighet ingår, är fortsatt viktigt vid framtagande av digitala lösningar för de elever som fortsatt efterfrågar det.