Styrdokument

Sfi/Vuxenutbildning - Styrdokument

Samtliga styrdokument finns att ladda ner från Skolverkets webbplats. Även Länsstyrelserna har samlat viktiga länkar om lagar och förordningar som styr sfi.

Nationellt centrum har sammanställt och gjort direktlänkar dels till övergripande generella styrdokument, dels till styrdokument gällande svenska som andraspråk.

Du kan också ta del av Nationellt centrums webbsida Vanliga frågor - där svarar vi bland annat på frågor som rör styrdokumenten.

 

stödmaterial kartläggning sfi

Nytt stödmaterial om kartläggning inom sfi

Stödmaterialet Kartläggning av eleven inom utbildning i svenska för invandrare behandlar kartläggningen inför studier inom sfi, i förhållande till utbildningen i stort men också vad som kan kartläggas och hur detta kan göras.

Nya allmänna råd om bedömning och betygssättning inom vux

Nu kan man ta del av Skolverkets allmänna råd om bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen.

Validering inom vuxenutbildning

Nytt material som riktar sig till dig som arbetar med validering inom vuxenutbildningens tre skolformer: kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

PROJEKTLEDARE

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV