Utbildning

Sfi/Vuxenutbildning - Utbildning

Nationellt centrum för svenska som andraspråk tar uppdrag från myndigheter, kommuner, skolor och organisationer och kan utifrån uppdragsgivarens behov skräddarsy kompetensutvecklingsinsatser.

Våra utbildningar vänder sig till lärare, skolledare och tjänstemän på förvaltningsnivå.

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV