Utbildning

Kompetensutveckling för lärare och skolledare

Nationellt centrum för svenska som andraspråk tar uppdrag från myndigheter, kommuner, skolor och organisationer och kan utifrån uppdragsgivarens behov skräddarsy kompetensutvecklingsinsatser som vänder sig till lärare, skolledare och tjänstemän på förvaltningsnivå.

Nationellt centrum erbjuder inga kurser i svenska som andraspråk

Nationellt centrum erbjuder inga kurser i svenska som andraspråk utan vi hänvisar i stället till su.se/svenskasomandrasprak.

Utbildningarna ges i samarbete mellan två institutioner vid Stockholms universitet: Institutionen för språkdidaktik och Institutionen  för svenska och flerspråkighet med Centrum för tvåspråkighetsforskning.

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 EF
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Kontakt

Kontaktuppgifter till medarbetare på NC